Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Inschrijving Waterinnovatieprijs 2014 open

Tot en met 1 oktober 2014 kunnen bij de Unie van waterschappen (UVW) vernieuwende ideeën ingediend worden voor de Waterinnovatieprijs 2014. Deze prijs is bedoeld voor innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: de zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water. Nieuw dit jaar is de Publieksprijs en een Intensief begeleidingstraject ter waarde van € 15.000 voor de winnaars van de prijs.

Ondernemers, overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties en particulieren kunnen zich voor één van de volgende vier categoriën inschrijven:
• Droge voeten (veiligheid);
• Schoon water (kwaliteit, afvalwaterzuivering, peilbeheer);
• Voldoende water (kwantiteit);
• Ruimte voor innovatie (sociale innovatie). Voor deze nieuwe categorie komen projecten in aanmerking rond sociale innovatie, die bijdragen aan een goed klimaat voor het realiseren van innovaties. Hierbij gaat het om anders denken, anders doen; bestuurlijke, financiële of juridische ruimte creëren voor innovatie en ruimte om te leren. 

Voor de Publieksprijs kan het publiek vanaf begin november tot en met 1 december stemmen op hun favoriete genomineerde project via Twitter en de website van de Waterinnovatieprijs. Het intensief begeleidingstraject voor elke winnaar in de vier categorieën wordt aangeboden door de Unie van Waterschappen, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water. Dit is een traject op maat waarbij een innovatiemakelaar een winnaar ondersteunt bij de verdere realisatie of marktintroductie van de innovatie. De ondersteuning loop tot 1 oktober 2015. Daarnaast ontvangen de winnaars een glaskunstwerk van kunstenaar Gert Bullée.

Terug naar overzicht