Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
1

Friesland stelt nieuwe plafonds vast voor subsidieregeling Plattelân

Met de Subsidieregeling plattelân Fryslân kan de provincie Friesland subsidie verstrekken voor verschillende activiteiten op het platteland. Gedeputeerde Staten hebben onlangs een aantal nieuwe subsidieplafonds voor deze regeling vastgesteld.

De subsidieregeling is opgebouwd uit een onderdeel Plattelandsbeleid en een onderdeel Streekwurk. Het Plattelandsbeleid bestaat uit:
• Bouw, verbouw en verduurzamen van dorpshuizen;

• Leefbaarheidsinitiatieven 'fan ûnderen op';

• Provinciale Leefbaarheidsinitiatieven.


Voor Bouw, verbouw en verduurzamen van dorpshuizen is voor het tijdvak 1 juli tot en met 31 december 2014 een subsidieplafond vastgesteld van € 1 miljoen. 

Voor Leefbaarheidsinitiatieven 'fan ûnderen op' zijn nieuwe subsidieplafonds vastgesteld voor het tijdvak 8 september tot en met 10 oktober 2014. De plafonds zijn onderverdeeld naar de volgende plattelandsgebieden:
• Waddeneilanden (gemeenten Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland): € 100.000;

• Noordoost Fryslân (gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel): € 100.000;

• Noardwest Fryslân (gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Littenseradiel, Leeuwarden, Het Bildt, Menameradiel, Leeuwarderadeel): € 100.000;

• Zuidwest Fryslân (gemeenten De Friese Meren, Súdwest-Fryslân) € 100.000;

• Zuidoost Fryslân (gemeenten Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Heerenveen): € 100.000.

Voor Provinciale Leefbaarheidsinitiatieven is voor het tijdvak 1 juli tot en met 31 december 2014 een subsidieplafond vastgesteld van € 724.749.

Terug naar overzicht