Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
1

Subsidie voor behoud en versterking Limburgs landschap

De regeling – die de Nadere subsidieregels landschapselementen en voedselbossen 2022-2023 (LEVBL) – opvolgt, bestaat uit de volgende onderdelen op basis waarvan subsidie kan worden aangevraagd:

  • Landschapselementen;
  • Voedselbossen.

Landschapselementen
Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, waterschap, stichtingen en verenigingen, voor het aanleggen en/of herstellen van landschapselementen buiten de bebouwde kom, mogelijk gecombineerd met beheer voor maximaal vijf jaar. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de totale subsidiabele normkosten tot een maximum van € 100.000.

Voedselbossen
Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, eenmanszaken, maatschappen en vennootschappen onder firma (VOF), voor de aanleg van een nieuw voedselbos. De subsidie bedraagt € 10.000 per hectare en € 5000 per aanvraag tot een maximaal bedrag van € 75.000 per project en per aanvrager.

Aanvragen
Aanvragen voor beide onderdelen kunnen van 15 augustus 2023 tot en met 1 oktober 2024 worden ingediend bij de provincie Limburg. Vóór het indienen van een aanvraag moet vooroverleg plaatsvinden met de provincie. Voor de regeling is in totaal € 2.799.000 te verdelen, waarvan € 1.549.000 voor landschapselementen en € 1.250.000 voor voedselbossen.

Terug naar overzicht