Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
1

Nieuwe regeling archeologie en klein Limburgs erfgoed

Doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van het behoud van klein Limburgs erfgoed en de cultuurhistorische betekenis hiervan uit te dragen, alsmede het zichtbaar en publiekstoegankelijk maken van archeologie. Voor de looptijd van de regeling (tot en met 2023) is in totaal € 850.000 beschikbaar, waarvan € 600.000 voor archeologie en € 250.000 voor klein Limburgs erfgoed.

Subsidie kan worden aangevraagd door zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Onder klein Limburgs erfgoed worden fysieke objecten verstaan in de Nederlandse provincie Limburg met een cultuurhistorische waarde en die beeldbepalend zijn voor de omgeving. Hieronder vallen onder andere kruisen en kapellen, bakhuisjes, beelden, gedenkstenen (met uitzondering van struikelstenen), gevelstenen, grafstenen, muurtjes, bruggen, waterputten, fonteinen en poorten.

Onder archeologie worden sporen en resten verstaan van menselijke activiteiten uit het verleden (>50 jaar) die in de bodem zijn achtergebleven.

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de totale subsidiabele kosten van een project, met een maximum van € 30.000 per project gericht op klein Limburgs erfgoed en een maximum van € 50.000 per project gericht op archeologie.

Aanvragen kunnen tot en met 1 december 2023 worden ingediend bij de provincie Limburg.

Terug naar overzicht