Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
1

PBL opent marktconsultatie voor verbredingsopties van de SDE++

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de conceptadviezen gepubliceerd voor de verbredingsopties van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

De SDE+ wordt met ingang van 2020 verbreed naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Nieuw hierbij is dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie. Dit zorgt ervoor dat de regelgeving en de methodiek en dus ook de uitgangspunten voor de SDE+ zodanig worden uitgebreid dat deze ook toepasbaar zijn voor een breder palet aan CO2-reducerende categorieën.

Het PBL heeft nu advies gegeven over de volgende verbredingsopties:

  • grootschalige warmtepompen;
  • industriële elektrische boilers;
  • industriële restwarmte;
  • grootschalige waterstofproductie via elektrolyse;
  • CO2-afvang en opslag (CCS).


Belanghebbenden kunnen tot en met 27 augustus 2019 schriftelijk reageren op de conceptadviezen en de onderliggende kostenbevindingen. Mocht een aanvullend gesprek met het PBL gewenst zijn, dan wordt men hiervoor uitgenodigd. De gesprekken vinden plaats tussen 2 en 13 september 2019.

Op basis van de schriftelijke reacties en de marktconsultatiegesprekken stelt het PBL een eindadvies op voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Zie ook: https://www.pbl.nl/sde en https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/marktconsultatie-verbredingsopties-sde

Terug naar overzicht