Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
1

Eerste oproep nieuw ZonMw-programma Infectieziektebestrijding 3

De eerste oproep van het nieuwe ZonMw-programma Infectieziektebestrijding 3 (2019-2023) is geopend. Het betreft de oproep 'Infectieziekten: kennisontwikkeling, interventies en evaluatie van preventie en bestrijding'.

Het doel van het programma is het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en het versterken van de kennisinfrastructuur in de gezondheidszorg, om bij te dragen aan het verminderen van het aantal zieke mensen door infectieziekten.

De nu geopende (en onlangs al aangekondigde) subsidieoproep heeft als doel:

  • het ontwikkelen van wetenschappelijke en gebruiksgerichte kennis over verspreiding en bestrijding van infectieziekten;
  • het evalueren/bewijzen van effectiviteit en doelmatigheid van bestaande bestrijdingsinterventies;
  • het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde strategieën en bestrijdingsinterventies, met oog voor onder andere maatschappelijke/sociale aspecten


Financiering kan worden aangevraagd door onderzoekers werkzaam bij een onderzoeksorganisatie of een andere organisatie in Nederland, voor onderzoek binnen de pijlers 1 en 4 van de programmatekst:

  • 1. Zorgdomeinen, doelgroepen en veranderende demografie;
  • 4. Ziekten te voorkomen met vaccinatie.


Het onderzoek moet bovendien vallen binnen minstens één van de aandachtsgebieden II tot en met V, zoals beschreven in de programmatekst:

  • II. Diagnostiek, monitoring en surveillance;
  • III. Interventies: preventie en behandeling;
  • IV. Communicatie, gedrag en maatschappelijke relevantie. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook sociale wetenschappen een plaats hebben in de projecten;
  • V. Opkomende onderzoeksmethodieken.


Zowel grotere projecten als kleinere pilotprojecten kunnen in aanmerking komen. Ook implementatieonderzoek met een evaluatiecomponent kan in aanmerking komen. Ingediende voorstellen geven bij voorkeur antwoord op door de beroepsgroep geformuleerde kennisagenda’s.

Voor de oproep is in totaal € 3 miljoen beschikbaar, waarvan € 2,5 miljoen is gereserveerd voor grotere onderzoeksprojecten (met een maximale looptijd van 48 maanden en een maximaal budget van € 500.000) en € 500.000 is gereserveerd voor kleinere pilotprojecten (met een maximale looptijd van 18 maanden en een maximaal budget van € 150.000). Een andere organisatie inschakelen als medefinancier is geen eis, maar wel een pre.

Aanvragen kunnen tot en met 15 oktober 2019 (14.00 uur) worden ingediend via MijnZonMw.

Op 29 augustus 2019 vindt er van 14.00 uur tot 15.30 uur een (gratis) webinar plaats over de oproep. Tijdens dit webinar krijgt men als potentiële aanvrager informatie over de oproep en is er de gelegenheid vragen te stellen aan het programmateam.

Kijk voor meer informatie over de oproep en het webinar op: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieronde-infectieziekten-kennisontwikkeling-interventies-en-evaluatie-van-preventie-en-bestr/

Terug naar overzicht