Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
1

€ 1,5 miljoen te verdelen uit Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de beleidsregels en het subsidieplafond voor het Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019-2021 gepubliceerd.

Het doel van het Mensenrechtenfonds (SMINBUZAMRF) is het financieren van activiteiten op het gebied van mensenrechten ter ondersteuning van de doelstellingen van het Nederlands buitenlands beleid. Het fonds maakt deel uit van de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SMINBUZA). Binnen het fonds wordt onderscheid gemaakt tussen het Mensenrechtenfonds en het Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten.

In aanmerking voor subsidie komen projecten van zelfstandige maatschappelijke organisaties met rechtspersoonlijkheid, zonder winstoogmerk, die op resultaatgerichte wijze werken aan de bescherming en bevordering van mensenrechten.

Te ondersteunen activiteiten moeten betrekking op ten minste één van de volgende (deel)thema’s:

  • vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid, waaronder de positie van journalisten;
  • vrijheid van religie en levensovertuiging;
  • gelijke rechten voor vrouwen en meisjes;
  • mensenrechtenverdedigers;
  • gelijke rechten voor LHBTI’s;
  • internationale rechtsorde & strijd tegen straffeloosheid.


Activiteiten moeten in minimaal twee landen worden uitgevoerd. Een subsidieaanvraag bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 200.000. Het tijdvak van de gevraagde subsidie beslaat maximaal twee jaar.

Aanvragen voor subsidie in het kader van het Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019-2021 kunnen worden ingediend tijdens de volgende drie openstellingen:

  • 9 augustus 2019 tot en met 1 oktober 2019;
  • 17 januari 2020 tot en met 1 oktober 2020;
  • 15 januari 2021 tot en met 1 oktober 2021.


In totaal is € 1,5 miljoen te verdelen (€ 500.000 per openstelling).

Terug naar overzicht