Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
1

Prinses Beatrix Spierfonds - Fellowship neuromyologie (€ 90.000)

Tot en met 1 oktober 2017 kunnen bij het Prinses Beatrix Spierfonds aanmeldingen worden ingediend voor het jaarlijkse Fellowship neuromyologie. De speciale kwalificatie in de neuromyologie is ontwikkeld door stichting ISNO. Doel van de kwalificatie is het opleiden van getalenteerde en gemotiveerde jonge neuromyologen, om zo te komen tot een kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg op het gebied van neuromusculaire ziekten en van het onderzoek in Nederland.

Het spierziekten fellowship is bedoeld als verdiepend voor wat betreft kennis en vaardigheden en is als zodanig zichtbaar onderscheidend van de etalagestage zoals die binnen de opleiding neurologie gevolgd kan worden. De periode waarin het fellowship zal worden gevolgd, wordt daarom besteed aan verdieping wat betreft de kennis en vaardigheden van neuromusculaire ziekten. Dit betreft ook neuromusculaire ziekten op de kinderleeftijd, revalidatiegeneeskunde en klinische genetica (counseling).

 

Het Prinses Beatrix Spierfonds stelt een toelage van € 90.000 beschikbaar voor de 1-jarige fellowplaats op basis van 1 fte. Indien het een 0.8 fte aanstelling betreft, zal de toekenning ook naar rato zijn. Indien er meerdere kandidaten in aanmerking komen voor de fellowplaats, worden de volgende punten in acht genomen bij de beoordeling:

  • het CV van de kandidaat;
  • de motivatie van de kandidaat;
  • het opleidingsplan voor het fellowship.

Terug naar overzicht