Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
1

Nieuwe openstelling Limburgse subsidie voor verbetering verkavelingsstructuur

De provincie Limburg heeft een nieuw openstellingsbesluit gepubliceerd in het kader van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Vanaf 18 september tot en met 27 oktober 2017 is paragraaf 4 van de regeling, Investeringen in infrastructuur voor ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven, opnieuw geopend voor aanvragen. Het subsidieplafond voor deze periode is vastgesteld op € 2.775.000.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor een vergoeding van de kosten voor verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven. De verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven kan bestaan uit de voorbereiding van kavelruilen, de uitvoering van kavelruilen en de daarmee samenhangende maatregelen om kavels beter bewerkbaar en bereikbaar te maken of inpassingsmaatregelen ter voorkoming van negatieve gevolgen van de kavelruil. Per aanvraag kan minimaal € 150.000 en maximaal € 900.000 worden verstrekt.

 

De ingediende aanvragen worden op een lijst geplaatst en volgens vastgestelde criteria gerangschikt. Per criterium kan een bepaald aantal punten worden behaald. Aanvragen, die in totaal minder dan 18 punten scoren, zullen worden afgewezen.

Terug naar overzicht