Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
1

Drenthe publiceert Uitvoeringsregeling Groene Energie Afspraak

Met de 'Uitvoeringsregeling Groene Energie Afspraak' wil de provincie Drenthe bijdragen aan haar doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Zij kan met de regeling subsidie verlenen aan duurzame projecten, die helpen om deze doelstelling te realiseren. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 augustus 2017 tot en met 31 december 2019. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Voor de regeling is € 2 miljoen subsidie beschikbaar.

Met het onderdeel subsidie 'Groene Energie Afspraak' kan de provincie subsidie verlenen voor verschillende maatregelen op het gebied duurzame energie. Subsidie kan worden verstrekt aan rechtspersonen. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de projectkosten, tot maximaal € 500.000. Het project biedt zicht op resultaten binnen een periode van maximaal drie jaar. Tevens leidt het project tot (bestendiging van) een nieuwe of aanvullende economische activiteit in de provincie Drenthe. Voor dit onderdeel is een budget van € 1,7 miljoen beschikbaar.

 

Met het onderdeel 'Expeditie Energie Neutraal wonen' kan subsidie worden aangevraagd voor het verkrijgen van professionele ondersteuning, benodigd voor het oprichten van een energiecollectief en/of het opzetten van een lokaal energieproject. Hiervoor is een budget van € 300.000 beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd door een energiecollectief of bewonersgroep uit de provincie Drenthe. Het project levert een positieve bijdrage aan de realisatie van energiebesparing en/of duurzame energieopwekking. Het project draagt tevens bij aan versterking van de leefbaarheid in de omgeving. De subsidiabele activiteiten moeten in principe binnen één jaar na verlening zijn uitgevoerd. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000.

Terug naar overzicht