Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
1

Subsidieregeling taal- en interactievaardigheden start op later tijdstip dan gepland

De inwerkingtreding van de Subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang wordt verschoven naar een latere datum. De regeling zou aanvankelijk medio augustus geopend worden voor het indienen van aanvragen. De subsidie is bedoeld voor trainingen voor pedagogisch medewerkers en train-de-trainer trainingen voor management, staf of bemiddelingsmedewerkers.

De adviescommissie van het Bureau kwaliteit kinderopvang (BKK) brengt naar verwachting in september 2014 een definitief advies uit over de programma’s van de in een eerder stadium geselecteerde trainingsbureaus. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal op basis van dit advies besluiten welke programma’s onderdeel worden van de subsidieregeling. Vervolgens zal de subsidieregeling worden gepubliceerd in de Staatscourant. Naar verwachting kunnen ondernemers in de kinderopvang vanaf december 2014 een aanvraag voor trainingen gaan indienen. Over de precieze datum zal nog worden gecommuniceerd.

Terug naar overzicht