Nieuws

aug
1

Ruim 115.000 subsidie voor professionalisering bewegingsonderwijs in Limburg

Onderwijsstichting Movare in Zuid-Limburg ontvangt een bedrag van € 118.125 subsidie van de provincie voor het project 'Professionaliseren van leerkrachten ten behoeve van het bewegingsonderwijs'. Het project, dat drie jaar gaat duren, is een samenwerking tussen Movare en Fontys Sporthogeschool, met als doel leerkrachten het landelijk erkende getuigschrift Vakbewaamheid bewegingsonderwijs basisonderwijs te laten behalen. Er zullen 54 leraren gebruik van gaan maken.

Het project sluit onder meer aan bij het provinciale Beleidskader Sport en de ambities van de provincie, de gezondheid en vitaliteit van jongeren te verbeteren, sport- en bewegingsdeelname te stimuleren en het onderwijs te versterken.

Terug naar overzicht