Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

aug
1

Resultaten ERC Grants 2012-2013 en ERC in Horizon 2020

Voor de beurzen van het European Research Council (ERC) is over de periode van 2007 tot februari 2013 8,9% van het totale budget gegaan naar in Nederland werkzame onderzoekers. De ERC-beurzen zijn goed voor ruim 20% van de totale financiering die Nederland uit FP7 ontvangt.

Voor de Starting Grant 2013 zijn in totaal 2239 voorstellen ingediend, waarvan er ongeveer 300 gehonoreerd worden. Dit betekent een slagingspercentage van 9,2%. Er zijn nog geen cijfers beschikbaar over het Nederlandse slagingspercentage, maar er komen rond de 27 voorstellen uit Nederland in aanmerking voor financiering.
Voor de Advanced Grant 2013 is de evaluatie nog gaande. Van de ongeveer 140 ingediende Nederlandse voorstellen zijn er rond de 55 naar de tweede ronde. De definitieve resultaten worden in augustus verwacht.

Afgelopen jaar heeft de eerste call plaatsgevonden van de ERC Synergy Grant. Het doel van de beurs is om een kleine groep onderzoekers en hun teams in staat te stellen hun verschillende soorten kennis, kunde en middelen te bundelen om op een innovatieve wijze onderzoeksproblemen aan te pakken. De Synergy Grant is toegekend aan drie Nederlandse instituten: Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en het Nederlandse Kanker Instituut. Nederland heeft daarmee een slagingspercentage van 9,7% gerealiseerd voor deze prestigieuze beurs. Voor de call zijn meer dan 700 voorstellen ingediend, de totale slaagkans bedraagt slechts 1,5%.

De ERC komt terug in Horizon 2020 binnen het programmaonderdeel ‘Excellent Science’. Zeker is dat de drie basisvarianten Starting Grant, Consolidator Grant en Advanced Grant terugkeren. Ook de mogelijkheid voor een ‘Proof of Concept grant’ blijft behouden. De Synergy Grant wordt nog geëvalueerd nadat de laatste call is afgerond. Als deze positief is zal er mogelijk na 2014 weer een call open gaan.

De details van de beurzen zijn nog in discussie. De verwachting is dat de ‘eligibility windows’ voor de verschillende onderdelen gelijk blijven als in de voorgaande jaren. Er bestaat, gezien de grote aantallen indieningen, wel een grote kans dat de regels voor herindiening aangepast worden. Zodra hierover meer bekend is zal Agentschap NL dit laten weten. ERC verwacht eind 2013 het ERC werkprogramma voor 2014 te kunnen publiceren. In 2014 streeft ERC naar het volgende schema voor het publiceren en openstellen van de calls (onder voorbehoud):
• Starting Grants: eerste kwartaal 2014 call publicatie, tweede kwartaal 2014 call deadline;
• Consolidator Grants: call publicatie en call deadline in tweede kwartaal 2014;
• Advanced Grants: call publicatie en call deadline in vierde kwartaal 2014;
• Proof of Concept: 2 call deadlines in 2014.

Terug naar overzicht