Nieuws

jul
1

Meer subsidiebudget voor emissieloos bouwmaterieel

Voor de aanschaf van emissieloze werktuigen en hulpfuncties is op 9 mei 2022 (de eerste dag dat aanvragen konden worden ingediend) in totaal € 29,4 miljoen subsidie voor 857 machines aangevraagd. Het beschikbare budget was € 3,3 miljoen. Dit wordt nu verhoogd naar € 23,5 miljoen.

Verder is v
oor ombouw van bestaand bouwmaterieel naar schoon (middels het installeren van een stikstofkatalysator) of emissieloos op 9 mei in totaal € 8,5 miljoen voor 85 machines aangevraagd. Het beschikbare budget was € 5 miljoen. Dit is nu verhoogd naar € 7 miljoen.

Binnen de SSEB is er voor het jaar 2022 tevens een subsidieplafond van € 1,7 miljoen voor de aanschaf van emissieloze bouwvoertuigen. Hiervoor is voor ongeveer € 900.000 aan aanvragen ontvangen. Om te voorkomen dat onaangesproken middelen aan het einde van het jaar overblijven, wordt een vervroegde einddatum voor dit subsidiespoor ingevoerd, zodat overgebleven middelen binnen de regeling beschikbaar komen voor emissieloze bouwwerktuigen en hulpfuncties. Concreet wordt 
de aanvraagperiode voor de aanschaf van een bouwvoertuig verkort naar 29 juli 2022.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel is om de stikstofuitstoot van bouwmaterieel (bouwwerktuigen, hulpfuncties, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen) te reduceren op een wijze die tevens zoveel mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord. De regeling moet helpen om de markt voor emissieloze mobiele werktuigen, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen verder tot wasdom te laten komen.

Terug naar overzicht