Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Schieland en de Krimpenerwaard: subsidie voor klimaatadaptatie

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft de Subsidieregeling Klimaat en Ruimte (KRKW) gepubliceerd.

Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren dat inwoners, particuliere partijen en maatschappelijke organisaties klimaatadaptieve maatregelen uitvoeren op eigen terrein.

In aanmerking komen bewoners (individueel, gezamenlijk of VVE), bedrijven en maatschappelijke organisaties (zoals stichtingen, verenigingen en scholen). Huurders komen ook in aanmerking, maar moeten toestemming hebben van de eigenaar. Overheden komen niet in aanmerking.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor klimaatadaptieve maatregelen binnen het beheersgebied van het waterschap. De maatregelen komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking, indien:

  • het te realiseren groenoppervlak ten minste 15 vierkante meter bedraagt;
  • het af te koppelen oppervlak ten minste 10 vierkante meter bedraagt en het regenwater vertraagd afvoert; of
  • de te realiseren waterberging minimaal 0,5 kubieke meter bedraagt, een aanvoer heeft met regenwater (afkomstig van het gebouw of perceel van de aanvrager) van minimaal 15 vierkante meter per kubieke meter waterberging én een afvoer heeft.


De subsidie per maatregel is € 10 per toegevoegde vierkante meter groenoppervlak, € 20 per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak en € 300 per toegevoegde kubieke meter waterberging. Per aanvraag mogen meerdere maatregelen gecombineerd worden. De subsidie bedraagt per aanvraag ten hoogste € 50.000.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Een aanvraag voor een subsidie tot € 2000 kan uitsluitend achteraf worden ingediend, tot uiterlijk drie maanden na uitvoering. Een aanvraag voor een subsidie vanaf € 2000 wordt minstens zes weken voorafgaand aan de uitvoering ingediend.

Terug naar overzicht