Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

NWA-oproep 'Transitie naar een circulaire en emissievrije bouw'

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een nieuwe call gepubliceerd in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het betreft de call 'Transitie naar een circulaire en emissievrije bouw'.

Het doel van deze oproep is om doorbraken te realiseren en handelingsperspectieven te ontwikkelen die bijdragen aan de transitie van de bouwsector, en dan in de eerste plaats aan ‘renovatieprojecten’. Kennisinstellingen en maatschappelijke partijen worden opgeroepen tot het gezamenlijk ontwikkelen van kennisketenbrede, interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen die zijn gericht op deze maatschappelijke transitie.

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia waarin de verschillende vormen van onderzoek in de kennisketen (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht) en maatschappelijke partijen moeten zijn vertegenwoordigd. Voor deze oproep is het van belang dat partijen uit de bouwsector of andere relevante sectoren deelnemen in het consortium.

Voor deze oproep is een budget van € 2.865.000 beschikbaar. Uit het beschikbare budget kunnen maximaal twee aanvragen worden toegewezen van maximaal € 1.432.500 met een maximale looptijd van vijf jaar. Er kan financiering worden aangevraagd om de volgende soorten kosten (modules) te dekken:

  • personele kosten;
  • materiële kosten;
  • kennisbenutting;
  • internationalisering;
  • Money follows Collaboration;
  • projectmanagement.


De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 20 januari 2022. Volledige aanvragen kunnen tot en met 9 juni 2022 worden ingediend.

Kijk voor meer informatie op: https://www.nwo.nl/calls/nationale-wetenschapsagenda-transitie-naar-een-circulaire-en-emissievrije-bouw

Terug naar overzicht