Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Nieuwe Utrechtse subsidie voor vitale binnensteden en kernen

De provincie Utrecht heeft de Uitvoeringsverordening subsidie versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra provincie Utrecht (BDWU) gepubliceerd.

Het doel van deze nieuwe subsidieregeling is het versterken van samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid, die moet leiden tot een aanpak ter versterking van de (langjarige) vitaliteit van een binnenstad, dorpskern of winkelcentrum.

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door gemeenten in de provincie Utrecht. Subsidie kan worden aangevraagd voor de totstandkoming van een gemeenschappelijk plan van aanpak voor vervolg. Dit is een document waarin de subsidieaanvrager in samenwerking met partners beschrijft welke stappen na afloop van het subsidietraject gezamenlijk concreet ingezet gaan worden om de vitaliteit in hun binnenstad, dorpskern of winkelcentra verder te verbeteren.

Een te ondersteunen plan van aanpak voor vervolg moet gericht zijn op:

  • versterking van de vitaliteit van binnensteden/dorpskernen/winkelcentra; en
  • behoud van een goede mix van functies; en
  • behoud van een minimaal voorzieningenniveau in de gemeente; en
  • de opzet of versterking van een duurzame samenwerkingsvorm, waarin minimaal de doelgroepen vastgoedeigenaren, ondernemers en de gemeente in vertegenwoordigd zijn.


De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en maximaal € 80.000 per aanvraag, per gemeente. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2021 worden ingediend bij de provincie Utrecht. Het subsidieplafond bedraagt € 1.840.000.

Terug naar overzicht