Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

ZonMw-oproep 'Gemeenten Samen Gezond' geopend

ZonMw heeft de subsidieoproep 'Gemeenten Samen Gezond' gepubliceerd.

De oproep biedt ondersteuning bij het versterken van de lokale lerende beleid- en uitvoeringspraktijk. De oproep vindt plaats in het kader van het Preventieprogramma 2019-2022.

Doel van de oproep is om het gemeentelijke gezondheidsbeleid gericht op gezondheidsbevordering en gezonde leefomgeving te versterken. Dit betreft zowel de infrastructuur als de uitvoeringspraktijk daarvan. Het gaat om het verduurzamen en versterken van bestaande lokale aanpakken en het verbeteren hiervan in een cyclisch leerproces.

Bestaande lokale of regionale samenwerkingsverbanden vanuit praktijk, beleid en praktijkondersteunend onderzoek worden uitgenodigd een voorstel in te dienen voor actieonderzoek of bestuurskundig onderzoek op het terrein van gezondheidsbevordering in brede zin.

De oproep richt zich op het versterken en verrijken van veelbelovende lopende aanpakken in gemeentelijke praktijk, de daarvoor benodigde infrastructuur en het professioneel handelen op basis van kennis, ondersteund met een cyclisch verbeterproces vanuit participatief actieonderzoek. De subsidie wordt verstrekt voor coördinatie van samenwerking, onderzoeksactiviteiten, monitoring en evaluatie en leerprocessen.

Thema's die uitgesloten zijn in deze aanvraag zijn:

  • leefstijlgeneeskunde;
  • onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar jong ouderschap;
  • preventie in de zorgthema's die passen bij het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek;
  • projecten uitsluitend gericht op preventie van COVID-19 en effecten van de maatregelen tegen corona.


De hoofdaanvrager is een gemeente. Verplichte projectleden zijn GGD (bij voorkeur), kennispartner, bewoners, partner op het gebied van kennisverspreiding. Zorg- en welzijnsorganisaties, private/semi-private partners, landelijke kennisinstituten en grote werkgevers kunnen ook deelnemen.

De subsidie is maximaal € 300.000 per aanvraag. De maximale looptijd van het project is vier jaar. In deze subsidieronde is € 3,6 miljoen beschikbaar voor twaalf implementatietrajecten.

Aanvragen kunnen tot en met 24 november 2020, 14:00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Kijk voor meer informatie op: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/gemeenten-samen-gezond/

Terug naar overzicht