Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Regeling voor aardbevingsbestendig bouwen in Groningen

De Beleidsregel betreffende de vergoeding van kosten van aardbevingsbestendig bouwen in Groningen (ABBBG) is gepubliceerd.

Doel van deze regeling is het vergoeden van de meerkosten van maatregelen bij het bouwen van nieuwe aardbevingsbestendige gebouwen indien dat nodig is als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld.

De beleidsregel heeft alleen betrekking op nieuw te bouwen gebouwen die gebouwd worden op een locatie waar de piekgrondversnelling minimaal 0,05 g is. Daarbij wordt uitgegaan van het seismisch risico op het geplande moment van oplevering. Verder is de beleidsregel uitsluitend van toepassing op gebouwen in de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt.

Aanvragen kunnen worden ingediend door de eerste eigenaar van het gebouw. Indien de eerste eigenaar op het moment van aanvragen van de vergoeding nog niet bekend is (bijvoorbeeld wanneer een projectontwikkelaar een bouwproject uitvoert waarmee meerdere woningen worden gebouwd) kan de projectontwikkelaar of andere partij die in dergelijk geval de bouw start, zich bij de Nationaal Coördinator Groningen melden met de nodige documentatie. Vanaf het moment dat de eerste eigenaar bekend is, kan deze een aanvraag voor vergoeding indienen.

De vergoeding die op basis van deze beleidsregel kan worden verstrekt heeft betrekking op de extra kosten die moeten worden gemaakt om aardbevingsbestendig te bouwen, zoals meer of duurdere bouwmaterialen. Daarnaast kan er sprake zijn van hogere planontwikkelings-, onderzoeks- en organisatiekosten en kan het traject van ontwerp tot oplevering langer duren. Ook deze kosten komen in aanmerking voor een vergoeding.

Aanvragen kunnen doorlopend, maar minimaal acht weken voor de start van de bouw (ingediend per constructieve eenheid), worden ingediend bij de Nationaal Coördinator Groningen.

Terug naar overzicht