Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Mondriaan Fonds maakt steunregeling voor kleinere musea bekend

Het Mondriaan Fonds (MONDRIAAN) heeft de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000-100.000 (CCM40-100) gepubliceerd.

Met behulp van deze nieuwe regeling kan het fonds musea ondersteunen die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur en die liquiditeitsproblemen hebben of verwachten te krijgen. De regeling volgt op de eerder al bekendgemaakte regeling voor musea met meer dan 100.000 bezoekers, oftewel de Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers (CCM100+).

De nieuwe regeling geldt als aanvulling op de aan de betreffende musea in het kader van de COVID-19-crisis door gemeenten of provincies verstrekte of te verstrekken additionele financiële bijdragen, en betreft een gedeeltelijke tegemoetkoming in gederfde inkomsten.

Subsidie kan worden aangevraagd door een museum dat:

  • a. als kernactiviteit het beheer en behoud van een publieke collectie van cultureel erfgoed van regionaal en/of nationaal belang heeft;
  • b. beschikt over een registratie in het museumregister van Stichting Museumregister Nederland; en
  • c. in de jaren 2017 en 2018 gemiddeld meer dan 40.000 maar minder dan 100.000 betalende bezoekers trok.


De subsidie bedraagt € 60.000. Er is een totaalbudget van € 1,8 miljoen beschikbaar.

De aanvraagperiode is nog niet bekendgemaakt. Zodra dit het geval is, kunnen aanvragen digitaal worden ingediend bij het Mondriaan Fonds. Het fonds besluit gelijktijdig op alle aanvragen.

Terug naar overzicht