Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Limburg wijzigt Subsidieverordening inrichting landelijk gebied

De provincie Limburg heeft de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. (ILGL2015) gewijzigd. De wijziging betreft de volledige herziening van de paragrafen 2.1 Soortenbeleid en 2.5 Faunabeheer.

Paragraaf 2.1 is gericht op de realisatie van actieve soortenbescherming zoals vastgelegd in hoofdstuk 7.1 van de 'Natuurvisie Limburg 2016, Samen bereiken we natuurlijk meer!'. In aanmerking voor subsidie komen grondeigenaren, grondgebruikers, gemeenten, waterschappen, onderzoeksinstituten, particulieren, instellingen zonder winstoogmerk en intermediërende instellingen (zoals bijvoorbeeld IKL, Bosgroep).

Paragraaf 2.5 richt zich op de realisatie van faunabeheer zoals vastgelegd in hoofdstuk 7.3 van de 'Natuurvisie Limburg 2016, Samen bereiken we natuurlijk meer!'. In aanmerking voor subsidie komen grondeigenaren, grondgebruikers, wildbeheereenheden, faunabeheereenheid, terreinbeheerders en coördinerende organisaties.

Tegelijk met de wijziging van de verordening zijn er ook nieuwe openstellingen en subsidieplafonds bekendgemaakt voor de twee bovengenoemde paragrafen. Aanvragen in het kader van paragraaf 2.1 kunnen van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021 worden ingediend. Er is een budget van € 2 miljoen beschikbaar. Voor paragraaf 2.5 kunnen aanvragen van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 worden ingediend. Het beschikbare budget voor deze paragraaf is € 200.000.

Tot slot is de looptijd van het subsidiedeelplafond voor paragraaf 1.4C Excellent produceren: Pilot meten op bedrijfsniveau gewijzigd naar 31 mei 2021.

Kijk voor meer informatie op: https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-4127.html (de wijziging) en https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-4126.html (de subsidieplafonds).

Terug naar overzicht