Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Stap in afstemming Brabantse subsidieregelingen cultuur

De gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant werken aan één meerjarige subsidieregeling voor professionele culturele instellingen, met één aanvraagprocedure en een integrale beoordeling in BrabantStad.

Nu hebben de steden en de provincie elk hun eigen beleid om professionele culturele instellingen financieel te ondersteunen.

De belangrijke uitgangspunten voor de gezamenlijke regeling zijn lastenverlichting voor de culturele organisaties én de overheden, één adviestraject en één commissie die kijkt naar inhoudelijke criteria zoals artistieke kwaliteit, zakelijke kwaliteit, publiekswerking en betekenis voor gemeente, regio en verder.

Door de provincie en de gemeenten Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Tilburg zijn inmiddels de uitgangspunten geformuleerd voor de nieuw op te stellen regeling voor professionele kunstinstellingen in Brabant voor de periode 2021-2024. De gemeente Helmond stelt nog geen regeling vast, omdat er op dit moment geen culturele instellingen zijn die in het kader van de regeling een aanvraag kunnen indienen.

Dit najaar moet het culturele veld met behulp van de nieuwe gezamenlijke regeling duidelijkheid krijgen over waar nieuwe aanvragen aan moeten voldoen en wat de financiële mogelijkheden voor de periode 2021-2024 zijn. Deze timing moet er ook voor zorgen dat de procedure in Brabant parallel loopt aan die van het Rijk, en er op tijd een goed onderbouwd en integraal advies gegeven kan worden aan de bestuurlijke partners over de subsidiëring van culturele instellingen.

Kijk voor meer informatie op: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2019/juli/stap-in-afstemming-brabantse-subsidieregelingen-cultuur

Terug naar overzicht