Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

FCP komt met nieuwe regeling Archeologie-participatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) publiceert binnenkort de nieuwe regeling Archeologie-participatie 2019-2020.

In het kader van deze nieuwe regeling kan subsidie worden aangevraagd voor een project waarbij archeologievrijwilligers en/of geïnteresseerden actief aan de slag gaan met archeologie. Zij kunnen zelf meezoeken of -helpen, ze kunnen op evenementen beleven wat archeologie betekent door er actief mee bezig te zijn, of ze kunnen kunst of cultuur maken met archeologische vondsten als bronmateriaal.

Aanvragen kunnen worden ingediend door in het Koninkrijk Nederland gevestigde stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk die zich inzetten voor archeologie, actieve archeologieparticipatie of actieve cultuurparticipatie.

Concreet komen de volgende typen projecten in aanmerking voor subsidie:

  • projecten die het aantal vrijwilligers in de archeologie vergroten. Zij kunnen zelf zoeken en graven, maar bijvoorbeeld ook bezoekers ontvangen bij een opgravingslocatie, of de verslaglegging verzorgen;
  • projecten die mensen in hun vrije tijd aan de slag laten gaan met archeologie, bijvoorbeeld tijdens evenementen. Het gaat om actief meedoen en beleven;
  • projecten met archeologisch erfgoed als inspiratie of bronmateriaal voor creatieve uitingen.


Projecten die zich alleen richten op het toegankelijk maken of presenteren van archeologisch erfgoed zonder actieve component komen niet voor subsidie in aanmerking. Dat geldt ook voor activiteiten op het gebied van educatie.

De subsidie bedraagt minimaal € 1000 en maximaal € 50.000 per project. Het totale beschikbaar budget is € 900.000.

Aanvragen kunnen naar verwachting van 8 juli 2019 tot en met 18 december 2020 worden ingediend. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Zie voor meer informatie: https://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/archeologie-participatie-2019-2020.html

Terug naar overzicht