Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Aanpassing SDE+ op komst: vanaf najaar transportindicatie nodig

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil de SDE+-regelgeving nog voor de volgende subsidieronde in het najaar van 2019 wijzigen met het oog op het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten.

Dat heeft de minister aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Grenzen bereikt of in zicht
Het elektriciteitsnet staat flink onder druk om bestaande en nieuwe SDE+-projecten te realiseren. In verschillende delen van Nederland zijn de grenzen bereikt of in zicht. Het is volgens Wiebes dan ook onwenselijk om SDE+-subsidiebeschikkingen af te geven aan projecten op locaties waarvan op voorhand duidelijk is dat ze niet binnen de geldende termijnen gerealiseerd kunnen worden.

De minister wil daarom de SDE+-regelgeving wijzigen. Voor het verkrijgen van de SDE+-subsidie zal door de aanvrager van nieuwe elektriciteitsprojecten vanaf de najaarsronde 2019 een document van de netbeheerder moeten worden overgelegd, waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is op de locatie waar de productie-installatie is voorzien. Deze transportindicatie moet er voor zorgen dat de slagingskans van projecten met afgegeven SDE+-subsidie groter wordt.

Aanscherping
De wijziging is een aanscherping van het huidige beleid waarin projectaanvragers in het aanvraagformulier kunnen aangeven dat ze contact hebben opgenomen met de regionale netbeheerder. Op deze wijze worden toekomstige problemen met transportcapaciteit beter ondervangen. De ondernemer blijft overigens zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van het daadwerkelijke contract dat aansluiting en transport op het elektriciteitsnet mogelijk maakt.

Duidelijke proactieve informatieverstrekking door de netbeheerders over de kansen en risico's van vestiging op een bepaalde locatie, zoals een actuele kaart waarop de beschikbare transportcapaciteit door middel van een 'stoplichtmodel' inzichtelijk wordt gemaakt, moet daarbij stimuleren dat ontwikkelaars tijdig voor een locatie kiezen waar voldoende capaciteit beschikbaar is voor hun plannen.

De verwachting is dat hierdoor alleen meer kansrijke projecten een aanvraag zullen indienen en voorkomen wordt dat onnodig subsidiegeld wordt vastgehouden door projecten die uiteindelijk niet gerealiseerd gaan worden, zo besluit Wiebes.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/28/kamerbrief-over-gevolgen-van-het-gebrek-aan-netcapaciteit-voor-duurzame-elektriciteitsprojecten en https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/sde-najaar-2019-transportindicatie-netbeheerder-nodig

Terug naar overzicht