Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Toekomstfonds: tender hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten gepubliceerd

Onderzoeksorganisaties en hogescholen, of door een door hen op te richten rechtspersoon die de onderzoeks-infrastructuur exploiteert of zal gaan exploiteren, worden uitgenodigd om hun aanvraag voor de tender hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten van het Toekomstfonds in te dienen. De tender wordt op 1 september 2015 opengesteld en sluit op 30 november. Er is 40 miljoen beschikbaar. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening en is bestemd voor investeringen in nieuwe onderzoeksfaciliteiten, inclusief ICT-infrastructuur, en bestaande onderzoeksfaciliteiten in combinatie met onderzoek. De aanvrager moet een eigen bijdrage leveren van minimaal 50%. Het kan daarbij gaan om eigen vermogen, maar ook om een bijdrage vanuit private partijen in ruil voor toegang tot de onderzoeksfaciliteiten tegen een marktconforme prijs. De bijdrage is minimaal € 1.000.000 en maximaal € 15.000.000. De looptijd van de leningen is maximaal 15 jaar.


Indien met de onderzoeksinfrastructuur zowel economische als niet-economische activiteiten worden verricht, zorgt de subsidieontvanger ervoor dat voor de financiering, kosten en inkomsten van elke soort activiteit een gescheiden boekhouding wordt gevoerd, op basis van consequent toegepaste en objectief te rechtvaardigen beginselen van kostprijsadministratie. De projectactiviteiten moeten binnen vijf jaar gerealiseerd zijn.

Het Toekomstfonds is in het najaar van 2014 opgericht met een startkapitaal van € 200 miljoen. Hiervan is € 100 miljoen beschikbaar voor het MKB-deel (financiering voor risicodragend kapitaal voor het innovatieve en snelgroeiende MKB via het investeringsfonds Dutch Venture Initiative) en € 100 miljoen voor het onderzoeksdeel: het Toekomstfonds Krediet Onderzoeksfaciliteiten. Het fonds richt zich met name op onderzoeksinfrastructuur die kan worden ingezet voor toepassings- en praktijkgericht onderzoek. Faciliteiten voor fundamenteel onderzoek komen in aanmerking voor middelen die vanuit OCW beschikbaar zijn gesteld voor uitvoering van de Nationale Roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten.

Terug naar overzicht