Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Nieuwe en verhoogde subsidieplafonds in Noord-Holland voor water, agrariŽrs, renoveren en zelfbouw

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben voor verschillende regelingen nieuwe en gewijzigde subsidieplafonds vastgesteld. Het betreft de volgende uitvoeringsregelingen: 'Water als Economische Drager, watertoerisme en waterrecreatie Noord-Holland 2015', 'Agrarische sector Groene Uitweg 2015-2017', 'Duurzaam renoveren Noord-Holland 2015' en 'Collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013'.

De provincie heeft de 'Uitvoeringsregeling Water als Economische Drager, watertoerisme en waterrecreatie, Noord-Holland 2015' vastgesteld en zal deze publiceren in het provinciaal blad. Voor het onderdeel riviercruisevaart wordt een subsidieplafond vastgesteld van € 500.000 en voor het onderdeel sloepennetwerken bedraagt het plafond € 100.000.

Ook heeft de provincie de 'Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg 2015-2017' vastgesteld, die ook in het provinciaal blad gepubliceerd zal worden. Voor het jaar 2015 worden drie subsidieplafond vastgesteld, namelijk € 250.000 voor versterking, € 250.000 voor verbreding en € 250.000 voor verduurzaming.

Voor de 'Uitvoeringsregeling duurzaam renoveren Noord-Holland 2015' wordt het subsidieplafond van € 200.000 voor particuliere woningbezitters, voor woningen die verduurzaamd worden naar het niveau ‘Nul op de meter’, met € 200.000 verhoogd. Het nieuwe plafond voor dit onderdeel bedraagt dus € 400.000.

Voor de 'Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013' tenslotte wordt het subsidieplafond voor de planontwikkelingsfase voor 2015 verhoogd met € 352.000 tot een bedrag van € 432.000. Dit bedrag is beschikbaar voor renteloze leningen aan zelfbouwcollectieven, die daarmee de kosten voor planontwikkeling (programma van eisen, ontwerp, bestek) kunnen voorfinancieren. Gedeputeerde Geldhof meldt dat de extra financiële ruimte is ontstaan, doordat twee collectieve zelfbouwverenigingen onlangs hun eerder afgesloten renteloze leningen hebben afgelost. Deze zelfbouwprojecten zijn inmiddels succesvol in aanbouw genomen of al gerealiseerd. Door het teruggestorte geld opnieuw in te zetten, blijft de provincie collectieve zelfbouw stimuleren. Volgens haar voorziet de subsidieregeling in een behoefte; nieuwe collectieven hebben namelijk al belangstelling getoond voor een renteloze lening.

Terug naar overzicht