Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Friesland verstrekt eerste lening sociale huurwoningen

Met de 'Financieringsregeling sociale huurprojecten' wil de provincie Friesland een impuls geven aan de kwaliteit en duurzaamheid van sociale huurwoningen. De bouw van 33 woningen in het voormalige UPC-gebouw in Leeuwarden is het eerste project (met meer dan 10 eenheden) dat een bijdrage ontvangt. Het samenwerkingsverband Hegie krijgt de beschikking over een lening van 154.000, die een looptijd heeft van 20 jaar, tegen een rentepercentage van 4,4% op jaarbasis en met een lineaire aflossing.

In totaal is voor de 'Financieringsregeling sociale huurprojecten' € 5 miljoen aan leningen beschikbaar voor sociale huurprojecten met 10 of meer eenheden. De eerste aanvraagperiode is inmiddels gesloten. Naast de lening voor Hegie werkt de provincie aan nog vier leningsovereenkomsten. De tweede aanvraagperiode is in het najaar van 2015.

De financieringsregeling maakt onderdeel uit van het Aanvalsplan Woningmarkt, dat in 2013 is opgesteld. Met de sector zijn hierin zeven prioritaire opgaven voor de Friese woningmarkt benoemd. Prioritaire opgaven zijn onder meer: verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, continuïteit (banen) in de bouw- en installatiesector en het stimuleren van de financierbaarheid van woningen.

Terug naar overzicht