Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Fonds Podiumkunsten wijzigt Deelregeling projectsubsidies

Het Fonds Podiumkunsten heeft een gewijzigde Deelregeling projectsubsidies gepubliceerd. Er wordt onder meer een nieuw onderdeel aan de regeling toegevoegd, namelijk de 'Subsidie doorstroom nieuwe maker (reprise grote zaal)'. Deze subsidie kan worden verstrekt voor het hernemen van een eerder ontwikkelde productie die wordt uitgevoerd in de grote zaal. Doel van deze subsidie is bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe makers en aan de kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten.

Deze 'Subsidie doorstroom nieuwe maker (reprise grote zaal)' kan uitsluitend worden aangevraagd door een instelling, die primair gericht is op het zelf ontwikkelen en produceren van voorstellingen of concerten door professionele podiumkunstenaars of het presenteren daarvan. Een aanvraag moet betrekking hebben op de herneming van een eerder ontwikkelde productie, die overwegend zal worden uitgevoerd in zalen met meer dan 400 stoelen. De bijdrage is maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. De eerstvolgende uiterste indiendatum is 19 augustus 2015. Het subsidieplafond voor 2015 en 2016 tezamen bedraagt € 400.000. De mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen is tijdelijk.

Ongewijzigd blijft het onderdeel dat het Fonds Podiumkunsten subsidie verstrekt aan nieuwe makers, als bijdrage in een ontwikkelingstraject aan het begin van hun carrière. Producerende instellingen, podia en festivals (ook reeds gesubsidieerde) kunnen een aanvraag doen voor een maker of collectief van makers die niet langer dan 3 jaar actief zijn. Het subsidiebedrag is maximaal 80% van de subsidiabele kosten als die niet meer dan € 100.000 zijn en maximaal 50% als die meer zijn dan € 100.000. Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. De eerstvolgende uiterste indiendatum is 19 augustus 2015. Het subsidieplafond voor deze ronde bedraagt € 750.000.

Op basis van de gewijzigde deelregeling is voortaan ook een aanvullende subsidie voor nieuwe makers beschikbaar. Indien een aanvraag mede betrekking heeft op een productie die overwegend zal worden uitgevoerd in zalen met meer dan 400 stoelen, dan kan voor die specifieke productie een aanvullende subsidie worden verstrekt tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten. Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. De eerstvolgende uiterste indiendatum is 19 augustus 2015. Het subsidiebudget bedraagt € 300.000 voor deze najaarsronde van 2015 en de rondes in 2016.

Het onderdeel 'Subsidie voor het verlenen van een opdracht' is geschrapt uit de deelregeling. Op subsidies voor het verlenen van een opdracht die reeds zijn toegekend, blijven de oude bepalingen van kracht. Het onderdeel 'Productiesubsidies' blijft ongewijzigd.

Terug naar overzicht