Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Fonds Podiumkunsten publiceert Deelregeling composities en libretto’s

Met de Deelregeling composities en libretto’s wil het Fonds Podiumkunsten bijdragen aan de ontwikkeling en diversiteit in het aanbod van muziek en muziektheatraal werk in al zijn verscheidenheid. Daartoe kan zij subsidies verstrekken aan instellingen en muziekauteurs voor het creëren van nieuw werk. Doel is de kwaliteit en verscheidenheid in de podiumkunsten in Nederland te stimuleren. In september zijn er deadlines voor de verschillende onderdelen van de Deelregeling.
Op basis van de Deelregeling kan subsidie worden verstrekt voor drie onderdelen, namelijk een werkbijdrage muziekauteur, een subsidie voor het verlenen van een opdracht compositie en libretto en een subsidie voor het verlenen van een reeks opdrachten compositie en libretto:

Werkbijdrage muziekauteur: deze kan worden verstrekt aan muziekauteurs, die willen investeren in de artistieke kwaliteit van hun werkpraktijk om zo de ontwikkeling binnen de podiumkunsten te stimuleren. De muziekauteur moet aantoonbaar zijn geïntegreerd in de professionele podiumkunstpraktijk in Nederland. De hoogte van de subsidie voor het werkplan wordt bepaald aan de hand van de omvang van de werkzaamheden. Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. De eerstvolgende uiterste indiendatum is 2 september 2015. Het subsidieplafond voor deze ronde bedraagt € 247.500;
Subsidie voor het verlenen van een opdracht compositie en libretto: doel van deze subsidie is bij te dragen aan de kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten in Nederland en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor. Een subsidie kan worden aangevraagd door een instelling die een compositie of libretto wil laten vervaardigen. De aanvraag moet betrekking hebben op een specifieke opdracht aan een door de aanvrager gekozen muziekauteur. Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. De eerstvolgende uiterste indiendatum is 30 september 2015. Het subsidieplafond voor deze ronde bedraagt € 250.000;
Subsidie voor het verlenen van een reeks opdrachten compositie en libretto: dit is een subsidie als bijdrage in het beleid van een instelling voor het verlenen van opdrachten tot het vervaardigen van composities of libretto's. Subsidie kan worden aangevraagd door een instelling, die van plan is activiteiten te organiseren die zullen leiden tot voorstellingen of concerten en in dat kader meerdere composities of libretto's wil laten vervaardigen. De aanvraag moet betrekking hebben op muziekauteurs, die geïntegreerd zijn in de professionele podiumkunstpraktijk in Nederland. De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld op basis van de aard en omvang van de activiteiten en bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 75.000 per jaar. Aanvragen kunnen eenmaal in de twee jaar worden ingediend. De eerstvolgende uiterste indiendatum is 30 september 2015. Het subsidieplafond voor deze ronde bedraagt € 600.000.

Terug naar overzicht