Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Fonds NutsOhra opent tweede oproep voor behoud zelfstandigheid alleenstaande, thuiswonende ouderen met beperking

Fonds NutsOhra heeft de tweede oproep opengesteld voor het programma 'Meer Veerkracht, Langer Thuis'. Het doel van het programma is om ouderen (65+) die alleenstaand zijn, een of meer beperkingen hebben en niet dementerend zijn, in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te laten wonen. Specifiek wordt ingezet op 'Bewegen' en 'Meedoen'. Tot en met 1 oktober 2015 kunnen projectvoorstellen worden ingediend. Het budget voor deze call bedraagt € 1,15 miljoen.

Aanvragen voor de tweede call kunnen worden ingediend door stichtingen of verenigingen, (zorg)instellingen, groepen alleenstaande ouderen, groepen burgers of ondernemers. Organisaties met een winstoogmerk kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring, mits de winst wordt geherinvesteerd in de borging van de succesfactoren van het project. Ten tijde van de projectaanvraag is het niet noodzakelijk dat er een rechtspersoon gevormd is. Daarvoor wordt later in het traject van beoordeling ruimte geboden. Bij de opzet en uitvoering van een project moeten ouderen zelf actief zijn betrokken.

In deze tweede call wordt opgeroepen tot het indienen van projecten binnen beide programmathema’s 'Bewegen' en 'Meedoen'. Naast de thema’s worden twee soorten projecten onderscheiden: vernieuwende projecten en projecten gericht op verspreiding. Het beoogde project moet starten tussen 1 januari 2016 en 1 mei 2016 en heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Voor vernieuwende projecten kan maximaal € 50.000 subsidie worden aangevraagd en deze moeten een bereik hebben van tenminste 50 ouderen. Voor verspreidingsprojecten kan maximaal € 100.000 subsidie worden aangevraagd: deze moeten een bereik hebben van tenminste 500 ouderen.

Terug naar overzicht