Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

€ 400.000 voor leefbaar Drents platteland, gewijzigde tender op komst

De provincie Drenthe heeft aan 28 dorpsinitiatieven in totaal ruim € 400.000 subsidie voor een vitaal platteland verleend. Met deze subsidie wil de provincie de leefbaarheid op het platteland stimuleren. Dit voorjaar konden inwoners van Drenthe in georganiseerd verband een aanvraag doen. In totaal werden 52 aanvragen ingediend. De geselecteerde projecten vallen, aldus de provincie, op door hun vernieuwende aanpak en de impuls die ze geven aan de inwoners van het desbetreffende dorp.


Enkele projecten die nu subsidie ontvangen zijn de volgende:

Dorpsbelang Wijster is gestart met het pilotproject ‘Superrr Wijster’. Met de subsidie worden werkzaamheden en activiteiten georganiseerd in de supermarkt voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;
Stichting ‘de Onlanderij’ uit Eelderwolde start samen met de bewoners van VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) gezinskliniek een moestuin. Doel hiervan is om de sociale cohesie tussen de bewoners te vergroten. Voor de omliggende scholen wordt een educatief programma samengesteld;
Plaatselijk belang Geesbrug wil met het project ‘Nei noaberschap Gees’ een coöperatie oprichten. Het doel hiervan is om inwoners de mogelijkheid te bieden om zo lang mogelijk zelfstandig in Gees te laten wonen. Nei Naoberschap wil dit bereiken door de inzet van vrijwilligers, die naoberhulp verlenen in brede zin.

De tweede aanvraagronde van 2015 loopt van 1 augustus tot en met 30 september 2015. Voor deze ronde is een budget van € 450.000 beschikbaar. Verenigingen, stichtingen en andere georganiseerde vormen van dorpsbewoners kunnen een aanvraag indienen. Per plan is maximaal € 25.000 beschikbaar.

Gedeputeerde Jumelet kondigt alvast aan de regeling Dorpsinitiatieven laagdrempeliger te gaan maken. De komende maanden wordt verder gewerkt aan een nieuw voorstel om initiatieven van de Drentse samenleving beter te ondersteunen. Bij de invulling van de nieuwe werkwijze worden maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners betrokken. In het najaar wordt de nieuwe werkwijze gepresenteerd.

Terug naar overzicht