Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Wijziging Regeling praktijkleren en Groene plus gepubliceerd

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken brengt enkele veranderingen aan in de Regeling praktijkleren en Groene plus. Met de regeling kan subsidie worden verstrekt voor onderwijsactiviteiten in het groene onderwijs. De wijzigingen hebben grotendeels betrekking op subsidies voor ondersteunende activiteiten.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de subsidies voor ondersteunende actitiveiten (paragraaf Doorlopende subsidies voor implementatie van onderwijsbeleid):
• In ieder van de jaren 2014 en 2015 wordt een subsidie verleend van € 500.000 aan de Aeresgroep (als penvoerder van Groene Tafel) voor verschillende activiteiten;
• In het jaar 2015 wordt een subsidie verleend van ten hoogste € 3.275.000 aan de Wageningen Universiteit (als penvoerder voor Groen Kennisnet), te besteden in de periode van 2015 tot eind 2017 voor de exploitatie en verdere ontwikkeling van Groen Kennisnet;
• In het jaar 2014 wordt een subsidie verleend van ten hoogste € 250.000 aan Hogeschool Inholland  (als penvoerder voor onderwijsvernieuwingsprogramma’s), voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling van onderwijsvernieuwingsprogramma’s. Voor deze activiteiten wordt bovendien in het jaar 2015 een subsidie verleend van ten hoogste € 2.000.000, te besteden in de periode van 2015 tot eind 2017;
• Voor het jaar 2015 wordt een subsidie verleend aan de stichting Ontwikkelcentrum van ten hoogste € 2.300.000 voor de ontwikkeling en vernieuwing van leermiddelen en voor de verspreiding van leermiddelen;
• Voor het jaar 2015 wordt een subsidie verleend aan Aequor van € 300.000 voor de verdere ontwikkeling, het in stand houden en beschikbaar stellen van arbeidsmarktinformatie.

In de wijzigingsregeling is de term Groene kenniscoöperatie vervangen door Groene Tafel. Hiermee wordt gedoeld op verschillende instellingen die samenwerken met het oog op de verspreiding van kennis en op innovatie door het groen onderwijs, en die daarover afspraken maken met de minister van Economische Zaken.

Terug naar overzicht