Nieuws

jul
1

Stimuleringsregeling Maatwerk in werkbeleving hbo verlengd

Ter ondersteuning van hogescholen bij het gezond en duurzaam inzetbaar houden van medewerkers kunnen zij gebruikmaken van de stimuleringsregeling 'Maatwerk in werkbeleving'. De aanvraagtermijn voor de regeling is verlengd: aanvragen kunnen nu worden ingediend tot en met 31 december 2014, tenzij het budget van de regeling eerder is uitgeput. Het maximale subsidiebedrag per hogeschool bedraagt 15.000. Het totale budget voor de regeling bedraagt 200.000.

De stimuleringsregeling 'Maatwerk in werkbeleving' richt zich op maatwerkprojecten binnen hogescholen, die gericht zijn op het terugdringen van de ervaren werkdruk. Activiteiten moeten gerelateerd zijn aan één van de volgende onderwerpen:

Projecten gericht op voorkomen van gezondheidsklachten;
Onderzoek;
Preventieprojecten;
Instrumentontwikkeling;
Training, begeleiding en coachingtrajecten;
De roosterproblematiek.

De startdatum van een project moet liggen in het jaar van aanvraag en het project heeft een maximale looptijd van zes maanden. Per hogeschool kan eenmaal subsidie worden aangevraagd.

Terug naar overzicht