Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Regeling herontwikkeling en herbestemming van vastgoed Drenthe gepubliceerd

De provincie Drenthe heeft de Uitvoeringsregeling stimulering herontwikkeling en herbestemming van vastgoed gepubliceerd. Hiermee wil zij stimuleren dat leegstaande panden in dorpscentra, aanloopstraten en beeldbepalende plekken een nieuwe functie krijgen. Vorige week werden de contouren van de regeling al grotendeels bekendgemaakt. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2014. De subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 40.000.

Het budget voor de regeling bedraagt € 1,4 miljoen, waarvan € 1 miljoen beschikbaar komt voor Zuidoost-Drenthe. Aanvragen voor projecten buiten stedelijke gebieden krijgen de voorkeur boven aanvragen voor projecten in stedelijke gebieden. Subsidie kan uitsluitend worden verleend aan ondernemingen.

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:
• het herontwikkelen van bestaande bedrijfsgebouwen;
• het herbestemmen van bestaande gebouwen teneinde deze geschikt te maken voor de vestiging van bestaande of nieuwe ondernemingen.

Terug naar overzicht