Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Aangepaste subsidiemogelijkheden stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen er op' Flevoland vanaf september

Gedeputeerde Staten van Flevoland streven er naar, om vanaf 1 september 2014 meer mensen gebruik te laten maken van de subsidie Asbest eraf, zonnepanelen er op. Vanaf dat moment kunnen, naast agrarirs, ook eigenaren van een voormalige agrarische kavel een aanvraag indienen. Verder wordt het subsidiebedrag per vierkante meter met 50% verhoogd, de subsidievoorwaarden versoepeld en de aanvraagperiode verlengd.

Door de regeling uit te breiden willen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincies de regeling aantrekkelijker maken. Op 17 juni jongstleden stelde het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland een eerste wijziging op de Nadere regels subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop’ vast. Deze wijziging ligt van 2 juli tot en met 14 augustus ter inzage op het provinciehuis te Lelystad. De eerste wijziging is ook digitaal te raadplegen. Na afloop van de inspraakperiode kan de provincie de gewijzigde stimuleringsmaatregel opnieuw invoeren. Het streven is om dit per 1 september 2014 te kunnen doen.

Na de uitbreiding bevat de regeling na de zomer de volgende wijzigingen:
• De subsidie is verhoogd van € 3,00 naar € 4,50 per m² asbestdak;
• Het minimumoppervlak van 400 m² is verlaagd naar 250 m² te saneren asbestdak;
• De plaatsing van minimaal 15 kW-piek is verlaagd naar 5 kW-piek zonnepanelen;
• Het maximale subsidiebedrag per aanvrager is verdubbeld van € 7.500 tot € 15.000;
• De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd. Subsidie aanvragen kan tot 1 september 2015.

Terug naar overzicht