Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Subsidie voor breed en flexibel opleiden zorgmedewerkers

Op basis van deze al aangekondigde nieuwe regeling wordt subsidie verstrekt aan door het College Zorgopleidingen (CZO) erkende zorgorganisaties, als vergoeding voor de deelname van hun medewerkers aan de verkorte opleiding Basis Acute Zorg (BAZ). Voor 2023 is een subsidieplafond van € 20 miljoen vastgesteld.

De subsidie wordt verstrekt aan een zorgorganisatie voor het bekostigen van de opleidingsmodule BAZ voor een bij de zorgorganisatie werkende BIG-geregistreerde verpleegkundige. Een zorgorganisatie kan voor meerdere gerealiseerde opleidingsmodules BAZ gelijktijdig een aanvraag tot vaststelling indienen.

De subsidie wordt alleen verstrekt als de opleidingsmodule BAZ is gestart na 1 juli 2022 en met een door het CZO afgegeven certificaat is afgerond op uiterlijk 30 september 2023. De hoogte van de subsidie bedraagt € 18.675 per gerealiseerde opleidingsmodule BAZ.

Aanvragen kunnen van 15 juni tot en met 15 juli 2023 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering subsidies aan Instellingen (DUS-I). Subsidie wordt verstrekt op volgorde van ontvangst van de complete aanvragen tot vaststelling. Indien het subsidieplafond na afloop van de eerste aanvraagperiode niet is bereikt, kan een aanvraag tot vaststelling ook worden ingediend in de periode van 15 september tot en met 15 oktober 2023.

Terug naar overzicht