Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Noord-Nederland opent regeling voor minder stikstofuitstoot

In het kader van de al aangekondigde eerste openstelling is een bedrag van € 13,75 miljoen subsidie beschikbaar voor de volgende maatregelen:

 • advies ten behoeve van het verminderen van de stikstofuitstoot:
  • 1. advies omtrent mogelijkheden voor het verhogen van het aantal uren weidegang van de veestapel;
  • 2. advies omtrent mogelijkheden voor het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen van de veestapel, inclusief advies op het gebied van graslandmanagement met als doel een lager eiwitgehalte in het gras te realiseren. De streefwaarde is 150 g/kg DS;
  • 3. advies met betrekking tot de voor het betreffende bedrijf meest geschikte maatregelen om de ammoniakuitstoot te verlagen.
 • niet-productieve investeringen om de ammoniakemissie uit de stal te verminderen:
  • 4. mestrobots, met of zonder watersproeier. Voorwaarde is dat het vloeroppervlak minimaal 6 keer per dag gereinigd kan worden;
  • 5. installaties en spoelleidingen voor het schoonsproeien van loopvloeren met water. Voorwaarde is meerdere malen daags sproeien met in totaal minimaal 10 liter water per m² bevuild oppervlak per dag;
  • 6. registratiesystemen die de activiteit en/of het watergebruik van sproei-installaties of mestrobots bijhouden;
  • 7. installaties, spoelleidingen en additieven voor het sproeien van (verdund) magnesiumchloride op traditionele roostervloeren. Voorwaarde is overdag ieder uur (12 x) sproeien met magnesiumchloride (32%), aangelengd met water in een verhouding 1:8, in overeenstemming met de condities en instellingen die vast zijn gesteld op basis van het meest recente onderzoek;
  • 8. aanleg of uitbreiding van opslag- en opvangcapaciteit voor regenwater en van capaciteit voor mestopslag alleen in combinatie met een van de bovenstaande maatregelen.


Subsidie kan worden aangevraagd door agrarische ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid gevestigd in de provincie Groningen, Fryslân of Drenthe die zijn aan te merken als kleine, middelgrote of micro-ondernemingen (kmo's).

De subsidie voor adviezen bedraagt maximaal € 1500 per advies met een maximum van € 3000 per agrarische onderneming. De subsidie voor investeringen bedraagt 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 60.000 per agrarische onderneming.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen tot het moment dat het subsidieplafond wordt overschreden.

Terug naar overzicht