Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Nieuwe openstelling en meer budget Subsidieregeling JTF

JTF-regio Groningen-Emmen
De wijzigingen in deze regeling zijn:

  • het verhogen van het subsidieplafond voor subsidie voor mkb-onderneming op basis van titel 2.1 (Subsidietitel voor steun aan investeringen en bijbehorende opleidingen) van € 21 miljoen naar € 29 miljoen;
  • het verhogen van het subsidieplafond (van € 17 miljoen naar € 26 miljoen) én het verlengen van de aanvraagtermijn voor subsidie op basis van titel 2.2 (JTF-Call 2022 voor grote Kennis- en valorisatieprojecten die aansluiten bij de transities uit de RIS3 2021-2027). Aanvragen kunnen nu worden ingediend tot en met 29 september 2023 (dit was 31 mei 2023);
  • het verhogen van het subsidieplafond voor subsidie op basis van titel 2.5 (Steun aan arbeidsmarkttransitie) van € 15 miljoen naar € 20 miljoen.

JTF-regio Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost
Binnen deze regeling is een nieuwe openstelling voor Titel 6.1. (Steun onder spoor 1 uit het Territoriaal Just Transition Plan voor de regio Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost) vastgesteld.

Het doel van de subsidie op grond van titel 6.1 is het ondersteunen van projecten die bijdragen aan productieve investeringen in het mkb die leiden tot economische diversificatie, modernisering en reconversie en investeringen in onderzoek, innovatie en digitalisering, binnen de thema’s groene waterstof en biobased en circulaire chemie en het stimuleren van innovatie gericht op vergroening van de economie binnen innovatieclusters.

Aanvragen kunnen worden ingediend door rechtspersonen, natuurlijke personen die zijn ingeschreven in het handelsregister én samenwerkingsverbanden.

Subsidie op basis van deze titel kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

  • a. productieve investeringen die leiden tot economische diversificatie, modernisering en reconversie;
  • b. investeringen in onderzoek, innovatie en digitalisering en de haalbaarheid hiervan, binnen de thema’s groene waterstof en biobased en circulaire chemie; of
  • c. scholing en training voor vaardigheden die nodig zijn in het kader van de innovatie- en energietransitie in combinatie met een of meer van de activiteiten, bedoeld in onderdelen a en b.


De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5 miljoen per project.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 juni 2023 tot en met 7 juli 2023. Er is een plafond van € 4.233.241 plus € 3 miljoen cofinanciering van EZK beschikbaar.

JTF-regio IJmond
De wijzigingen in deze regeling betreffen het verhogen van het subsidieplafond van € 14.062.500,00 naar € 28.125.000 én het maximale subsidiebedrag voor subsidie op basis van titel 3.1 (Regionale subsidies voor het Territoriaal Just Transition Plan voor de regio IJmond). De maximale subsidie per project bedraagt nu € 4 miljoen (dit was € 2 miljoen).

Terug naar overzicht