Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

ZonMw-oproep voor mentale vitaliteit van werknemers

De oproep richt zich op het verbeteren van de mentale vitaliteit van werknemers door het inzetten en evalueren van innovatieve interventies die op organisatieniveau worden uitgevoerd. Onder mentale vitaliteit verstaat ZonMw zich geestelijk sterk en fit voelen, over veel energie beschikken, grote veerkracht en veel doorzettingsvermogen. Met innovatieve interventies bedoelt ZonMw alle activiteiten die op organisatieniveau worden uitgevoerd en een aanvulling vormen op en passen bij bestaande HR-activiteiten en -beleid. Met organisatieniveau bedoelt ZonMw activiteiten gericht op teams, afdelingen, organisatie. Dus niet op de individuele werknemer. Hierbij wordt de uitvoering geëvalueerd met actieonderzoek of een haalbaarheidsstudie.

Aanvragen kunnen worden ingediend door brancheorganisaties, algemene organisaties voor zzp’ers, inkomensverzekeraars, werkgevers en werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. De hoofdaanvrager is verplicht bij de aanvraag samen te werken met een onderzoeksorganisatie. Optioneel kan een arbo- of HR-dienstverlener die de interventie door ontwikkelt en/of uitvoert medeaanvrager zijn.

Een project komt in aanmerking voor subsidie als de interventie vooraf aantoonbaar kansrijk is en op organisatieniveau gericht is. Het project moet werknemers direct ten goede komen door hen direct of indirect te ondersteunen bij hun inspanningen om mentaal vitaal te worden of te blijven. Voorwaarde is ook dat aansluiting wordt gezocht bij de behoeften van werkgevers en werknemers. Ook moet worden aangegeven hoe de borging/inbedding van de interventie in de organisatie wordt verzorgd. Verder dienen de interventie en resultaten beschikbaar te komen voor algemeen gebruik.

De subsidie bedraagt maximaal € 175.000 voor projecten met een looptijd van maximaal één jaar. Er is een budget van € 1.745.000 beschikbaar.

Aanvragen kunnen tot en met
9 augustus 2022, 14.00 uur worden ingediend via MijnZonMw.

Zie voor meer informatie: 
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/innovatieve-interventies-voor-het-versterken-van-de-mentale-vitaliteit-van-werknemers/

Terug naar overzicht