Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

SIA-oproep 'Living labs voor duurzame bedrijfsovername'

Het doel van de oproep is dat in elk nieuw beoogd project het geheel aan gevormde adviezen uit alle living labs van de eerdere oproep 'Living labs voor duurzame bedrijfsovername' voor waar mogelijk in de praktijk worden toegepast en op de werkzaamheid worden beoordeeld. Indien niet alle gevormde adviezen toegepast kunnen worden in het beoogde project, is hierover uitleg gewenst in de aanvraag. Waar het van toegevoegde waarde is kunnen de kennis en inzichten ook verder uitgewerkt worden.

De aanvrager dient een hogeschool te zijn die reeds deelneemt in een living lab en gefinancierd is met subsidie vanuit de Living labs voor duurzame bedrijfsovername, indieningsronde december 2019 (dit zijn: Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Inholland, HAS Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim en NHL Stenden).

De aanvraag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector, verbonden aan de aanvragende hogeschool. De lector kan als projectleider optreden. Er moet sprake zijn van een consortium dat, naast de aanvrager, bestaat uit minimaal zes mkb-ondernemingen, aangevuld met een koepel- of brancheorganisatie. Van de deelnemende mkb-ondernemingen dienen er minimaal vijf in Nederland gevestigd te zijn.

De subsidie bedraagt maximaal € 300.000 per project.
De consortiumpartners dragen via cofinanciering (in cash en/of in kind) bij aan de uitvoering van het project. Deze cofinanciering is minimaal 10% van de totale subsidie. Het beschikbare plafond voor deze oproep is € 1,2 miljoen, waarmee naar verwachting maximaal vier aanvragen kunnen worden toegekend. Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de loonkosten van hogescholen, de kosten van inschakeling van studenten en materiële kosten (waaronder kosten van de overige consortiumpartners).

Aanvragen kunnen tot en met
27 september 2022 worden ingediend via het elektronisch aanvraagsysteem Isaac van NWO.

Terug naar overzicht