Nieuws

jun
1

Interreg Europe: 134 aanvragen voor eerste oproep

Aan de tussen 5 april 2022 en 31 mei 2022 ingediende aanvragen zijn in totaal 1336 partners van 947 organisaties verbonden. De partners komen uit alle aan het programma deelnemende landen: de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU), Noorwegen en Zwitserland. Onder de partners bevinden zich 43 partijen uit Nederland.

Met de aanvragen wordt in totaal bijna € 192 miljoen aan EFRO-steun gevraagd, terwijl het voor de eerste oproep beschikbare budget 'slechts' zo'n € 130 miljoen bedraagt. Het gemiddeld aangevraagde bedrag komt uit op € 1.432.730,50.

Het programmasecretariaat van Interreg Europe gaat de ingediende aanvragen de komende tijd beoordelen en streeft ernaar om dit proces in december 2022 te hebben afgerond.

Kijk voor meer informatie op: https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/first-call-figures

Over het programma
Het doel van het programma is het stimuleren van interregionale Europese samenwerking, die is gericht op de verbetering van beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling. Interreg Europe richt zich daarbij primair op beleidsmakers, maar staat ook open voor andere partijen als regionale overheden, kennisinstellingen, non-profitinstellingen, ontwikkelingsmaatschappijen en private partijen zonder winstoogmerk.

Ondersteuning is beschikbaar voor interregionale projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners. Hierop wisselen ze praktijkvoorbeelden en ideeën uit om hun beleidsinstrument(en) te verbeteren. Te ondersteunen projecten moeten partners omvatten uit ten minste drie verschillende landen, waarvan ten minste twee partners uit verschillende EU-lidstaten afkomstig zijn.

De EFRO-bijdrage is 80% (overheidsinstanties en publiekrechtelijke instellingen uit EU-lidstaten) of 70% (particuliere non-profitorganisaties uit EU-lidstaten) van de subsidiabele kosten. Partners uit Noorwegen en Zwitserland komen niet in aanmerking voor EFRO-steun, maar kunnen medefinanciering ontvangen uit hun nationale fondsen.

Terug naar overzicht