Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Extra openstelling eerste tender Gasopslagprojecten

Aanleiding voor de wijziging is dat zich op het moment van de openstelling van de tender ten behoeve van de aanvraag voor subsidie voor de nog niet geboekte capaciteit in de gasopslag Bergermeer, een technisch mankement heeft voorgedaan. Hierdoor kon niet in alle gevallen de bij de aanvraag benodigde informatie ten aanzien van de afslag op de juiste wijze worden ingediend. Om deze reden is besloten een extra openstellingsmoment te creëren op 1 juni 2022, zodat partijen alsnog op de juiste wijze hun aanvraag kunnen indienen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft inmiddels alle partijen die op grond van de regeling een aanvraag kunnen indienen (waaronder de aanvragers die reeds een aanvraag hadden ingediend op 30 mei 2022) hierover geïnformeerd.

De nu bekendgemaakte wijziging biedt ten eerste partijen die nog geen aanvraag hadden ingediend de mogelijkheid om alsnog een aanvraag in te dienen voor de nog niet geboekte capaciteit in de periode 1 juni 2022 (van 9.00 tot 13.00 uur). Daarnaast biedt de wijzigingsregeling partijen die reeds een aanvraag hebben ingediend de mogelijkheid een reeds ingediende aanvraag in te trekken en een nieuwe aanvraag voor subsidie voor de nog niet geboekte capaciteit in te dienen in de periode 1 juni 2022 (van 9.00 tot 13.00 uur).

Over de regeling
Met de regeling Gasopslagprojecten wordt beoogd het vullen van de gasopslag Bergermeer in het opslagjaar 2022 voor marktpartijen voldoende aantrekkelijk te maken.

Terug naar overzicht