Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Start subsidies woningverbetering voor aardbevingsgebied Groningen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen (VVG) gepubliceerd.

De nieuwe regeling betreft de opvolger van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (EWBVG). Met behulp van de nieuwe regeling kunnen de eerste eigenaren waarvan de woning of een ander gebouw opgenomen is in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vanaf 1 juni 2021 subsidie aanvragen voor verduurzaming en verbetering van hun woning of gebouw.

Het gaat om een subsidie van maximaal € 17.000 die eigenaren bijvoorbeeld kunnen besteden aan onderhoud, een uitbouw of zonnepanelen. De voorwaarden zijn eenvoudig. Eigenaren kunnen met een begroting of offertes een voorschot aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). SNN neemt de aanvragen dan binnen acht weken in behandeling. De eigenaar moet de maatregelen vervolgens binnen drie jaar treffen.

Beoordeling met nieuwe inzichten
De subsidie is bedoeld voor eigenaren van gebouwen in het versterkingsprogramma die over het algemeen nog geen beoordeling hebben gehad. Eigenaren die al een versterkingsadvies hebben en kiezen voor een nieuwe beoordeling op basis van de nieuwe inzichten komen ook voor de subsidie in aanmerking. Zij kunnen de subsidie aanvragen als ze een besluit van NCG hebben om hun gebouw opnieuw te laten beoordelen. Aanvullend komt er dan voor deze eigenaren ook een vrij besteedbaar bedrag van € 13.000 beschikbaar.

Geselecteerd voor maatwerk
Eigenaren die door hun gemeente geselecteerd zijn voor maatwerk komen ook in aanmerking voor de subsidie van € 17.000 en een vrij besteedbaar bedrag van € 13.000. Hiermee overbruggen de gemeenten de verschillen die in straten en buurten ontstaan tussen eigenaren die al een versterkingsadvies hebben en zij die nog geen beoordeling hebben gehad. Eigenaren van deze gebouwen kunnen de subsidie vanaf het najaar aanvragen. Deze subsidie komt uit budget van de betrokken gemeenten. Hiervoor wordt een aparte subsidieregeling uitgewerkt die gemeenteraden nog moeten vaststellen.

Tegemoetkoming
De nu gepubliceerde subsidieregeling is een resultaat van de afspraken die de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen, Midden Groningen en Oldambt, de provincie Groningen en de rijksoverheid op 6 november 2020 hebben gemaakt. Als gevolg van de daling en uiteindelijk het stopzetten van de gaswinning neemt het risico op (zware) aardbevingen af en is de verwachting dat er minder woningen versterkt hoeven te worden en zijn de versterkingsmaatregelen die nog toegepast moeten worden minder zwaar. Daarmee komt de versterkingsoperatie in een andere fase.

Met de subsidies willen de partijen daarom eigenaren in het aardbevingsgebied tegemoetkomen voor het lange wachten op de opname en beoordeling van hun gebouw. Daardoor hebben eigenaren onderhoud of investeringen aan hun gebouw misschien uitgesteld. Op basis van de nu bekendgemaakte subsidieregeling kunnen eigenaren in de versterkingsopgave een bedrag krijgen om hun woning te verduurzamen en verbeteren.

Subsidie voor woningen buiten versterkingsprogramma
De partijen hebben op 6 november 2020 overigens ook afspraken gemaakt over een subsidie voor particuliere eigenaren in het aardbevingsgebied waarvan de woning niet opgenomen is in het versterkingsprogramma van NCG. Deze subsidie van maximaal € 10.000 kan vanaf 1 juli 2021 aangevraagd worden bij SNN. De regeling geldt voor woningen in hetzelfde gebied als waar de waardedalingsregeling van Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geldt, aangevuld met de postcodes 9679, 9681 en 9682 in de gemeente Oldambt.

Zie ook: https://www.snn.nl/nieuws/start-subsidies-woningverbetering-voor-aardbevingsgebied-groningen en https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/01/start-subsidies-woningverbetering-voor-aardbevingsgebied-groningen

Terug naar overzicht