Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Zuid-Holland publiceert openstellingsbesluit voor POP3 maatregel Samenwerking duurzame innovaties landbouw

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het eerder aangekondigde openstellingsbesluit Samenwerking duurzame innovaties landbouw voor 2018 gepubliceerd. Het is één van de maatregelen uit POP3, de subsidie voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020 van de provincie. De regeling is van 11 juni tot en met 30 augustus 2018 geopend voor aanvragen. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 5,9 miljoen.

Van dit bedrag is 50% afkomstig vanuit het Europees fonds voor plattelandsontwikkeling ELFPO en 50% uit provinciale middelen. De bijdrage is afhankelijk van het type activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en bedraagt minimaal:

  • € 25.000, indien de aanvraag betrekking heeft op de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie, mede voor de grondgebonden landbouw;
  • € 100.000, indien de aanvraag betrekking heeft op het in een projectmatig samenwerkingsverband uitvoeren van een innovatieproject mede voor de grondgebonden landbouw;
  • € 125.000, indien de aanvraag betrekking heeft op zowel de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie, mede voor de grondgebonden landbouw als het in een projectmatig samenwerkingsverband uitvoeren van een innovatieproject mede voor de grondgebonden landbouw.

De ingediende volledige aanvragen worden na de sluitingsdatum gerangschikt op basis van een aantal vastgestelde criteria. Aan elk criterium kunnen 1 tot en met 4 punten worden toegekend. Elk criterium krijgt tevens een wegingsfactor. Aanvragen worden op volgorde van rangschikking gehonoreerd. Aanvragen moeten minimaal 30 punten scoren, om voor subsidie in aanmerking te komen.

Terug naar overzicht