Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe bekendgemaakt

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de eerder aangekondigde subsidieregeling voor toekomstgerichte melkveehouderij bekendgemaakt. De Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe is tot en met 1 augustus 2018 geopend voor aanvragen. Een subsidieplafond is nog niet bekendgemaakt.

De regeling is bedoeld om de Drentse melkveehouderij via hun bedrijfsvoering duurzame reducties te laten behalen op het gebied van emissies van fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen, door het sluiten van de kringlopen en het toepassen van weidegang. Per aanvrager is maximaal € 7.500 beschikbaar. De subsidie wordt verleend voor maximaal 3 jaar.

Terug naar overzicht