Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 gewijzigd

Minister Grapperhaus en Staatssecretaris Harbers (beiden Justitie en Veiligheid) hebben nieuwe wijzigingen bekendgemaakt op de subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020. Een aantal onderdelen van deze regeling zijn gedeeltelijk herzien. Ook zijn er nieuwe uiterste indiendata vastgesteld. De gewijzigde regeling is met ingang van 2 juni 2018 van kracht.

De subsidieregeling Europese migratie- en veiligheidsfondsen voor de programmaperiode 2014-2020 heeft betrekking op gelden uit het Europese Fonds voor Asiel, migratie en integratie (AMIF, Asylum, Migration and Integration Fund / Asiel, Migratie en Integratiefonds) en het Fonds voor interne veiligheid (ISF, Internal Security Fund / Fonds voor de Interne Veiligheid).

 

Binnen de regeling kan onder meer subsidie worden verstrekt voor projecten voor specifieke aanvragers. Er zijn nieuwe deadlines vastgesteld voor initiatieven op het gebied van:

  • Financieel rechercheren (aanvrager: directoraat-generaal Rechtshandhaving en Rechtspleging of het directoraat-generaal Politie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie): 31 december 2018;
  • Het Europees opleidingsprogramma voor Rechtshandhaving (aanvrager: Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie): 4 juni tot en met 31 december 2018;
  • Management van de externe EU-grenzen, zowel op visa als op grenzen (aanvrager: Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Koninklijke Marechaussee (Defensie) of de Kustwacht): 31 december 2019.

De lengte van de projectduur is voor deze drie onderdelen gewijzigd. Projecten gericht op financieel rechercheren en Het Europees opleidingsprogramma voor Rechtshandhaving mogen tot en met uiterlijk 31 december 2021 duren. Ook projecten op het gebied van Management van de externe EU-grenzen hebben grotendeels 31 december 2021 als definitieve einddatum. Voor activiteiten, gericht op het voorbereiden, ontwikkelen en onderhouden van nationale systemen voor de uitvoering van slimme grenzen, zal een nieuw programma worden ingericht. Voor projecten op dit gebied is daarom een langere looptijd vastgesteld: 31 december 2021.

Terug naar overzicht