Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Eerstvolgende indiendatum voor Subsidie versterking agrifood sector Noordoost Brabant.

Aanvragen voor de subsidieregeling Versterking agrifood sector in de regio Noordoost-Brabant kunnen worden ingediend tot en met 15 december 2018. De eerstvolgende vergadering van het subsidiecomité vindt plaats op 4 juli. U kunt uw projectvoorstel uiterlijk 20 juni indienen. Er is € 371.532 beschikbaar voor activiteiten gericht op de deelsectoren voeding en gezondheid, duurzame technologie, biobased economy en keteninnovatie. Daarnaast € 50.000, voor activiteiten, gericht op andere sectoren.

U werkt samen met ten minste één andere partner. Deze draagt/dragen een aantoonbaar deel van het financiële risico van het project. Uw project:

 • is gericht op en komt ten goede aan MKB-ondernemingen;
 • bevindt zich in de startfase of experimentele fase;
 • kan binnen twee jaar worden afgerond;
 • heeft een aantoonbaar regionaal effect;
 • leidt aantoonbaar tot economische toegevoegde waarde op ten minste drie van de volgende gebieden: 
  • nieuwe werkgelegenheid, 
  • behoud van werkgelegenheid, 
  • innovatieve methoden en technieken, 
  • versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven, 
  • verbetering van het vestigingsklimaat, 
  • stimulering van de duurzame ontwikkeling in de regio. 

Terug naar overzicht