Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Beleidsregel curriculumontwikkeling po en vo verlengd

Het ontwikkeltraject in het kader van de Beleidsregel curriculumontwikkeling po en vo is in 2018 van start gegaan. Het traject loopt tot en met januari 2019 en er werken 9 ontwikkelteams met 130 leraren en 18 schoolleiders mee aan het herzien van de kerndoelen en eindtermen van het primair- en voortgezet onderwijs. De deelnemers aan de ontwikkeling van het nieuwe curriculum worden gedeeltelijk vrijgesteld en vervangen.

Uit de eerste ervaringen blijkt dat er behoefte is aan meer tijd voor uitwerking. De subsidieregeling voor de inzet van de ontwikkelteams en ontwikkelscholen wordt daarom verlengd tot en met 30 april 2019. De gevraagde tijdsinzet is vergelijkbaar met de huidige inzet en zal (proportioneel) op gelijke wijze gesubsidieerd gaan worden. Curriculum.nu maakt zo spoedig mogelijk bekend hoe de verlenging er precies uit gaat zien. 

 

In 2014 heeft de staatssecretaris van OCW het startsein gegeven voor een bezinning op het huidige curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. Begin 2016 is na een maatschappelijke dialoog het advies ‘OnsOnderwijs2032’ uitgebracht. Tijdens dit proces is er geconcludeerd dat leraren een belangrijke rol moeten krijgen in het verdere ontwikkelproces. De ontwikkelfase van de herziening van het curriculum loopt vanaf juli 2017 tot begin 2019. Via de Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo kan subsidie worden verstrekt aan het bevoegde gezag van scholen, leraren en schoolleiders die willen deelnemen aan het ontwikkeltraject.

 

De inrichting en uitvoering van de ontwikkelfase gebeurt, in samenwerking met SLO, door Curriculum.nu. Dit is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, de PO-raad, de VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in een coördinatiegroep, onder leiding van Theo Douma. De coördinatiegroep zal de deelnemers aan de ontwikkelteams, die voldoen aan de criteria die zijn opgenomen in de Beleidsregel reglementen curriculumontwikkeling po en vo, aan de minister van OCW voordragen, om de bevoegde gezagen waarvoor zij werkzaam zijn, voor subsidie in aanmerking te laten komen. 

Terug naar overzicht