Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
1

Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor verbetering waterkwaliteit in landbouwgebieden

Zuid-Holland stelt een bedrag van € 5,9 miljoen subsidie beschikbaar voor projecten, gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit in landbouwgebieden. Tot en met 5 juli 2017 kunnen landbouwers, grondeigenaren en natuur- en landschapsorganisaties een aanvraag indienen. 'Niet-productieve investeringen water' is één van de maatregelen uit POP3, het Europees programma voor Plattelandsontwikkeling voor 2014-2020.

Voorbeelden van investeringen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn:

  • aanleg en inrichting van natuurvriendelijke oevers;
  • herstel van migratiemogelijkheden voor dieren;
  • het scheppen van ruimte voor waterberging; en 
  • het aanleggen van natuurlijke filters (helofytenfilters).

Terug naar overzicht