Nieuws

jun
1

Subsidie voor versoepelen doorstroom vmbo-mbo en vmbo-havo

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van OCW hebben het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo gepubliceerd. Doel van deze subsidie is het versoepelen van de overstap van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo). Aanvragen voor 2017 kunnen worden ingediend tot en met 20 juni 2017.

Voor de jaren daarna is de deadline jaarlijks 30 september. Elke aanvraag is voor twee jaar. De regeling komt per 1 januari 2022 te vervallen.

 

Het budget voor dit jaar is € 3.096.000. Per vmbo-vestiging kan per overstapmoment € 700 per leerling tot maximaal € 24.500 subsidie aangevraagd worden.

 

Het gaat in de regeling om leerlingen die volgens hun school extra begeleiding nodig hebben, omdat zij vanuit hun omgeving gedurende hun schoolloopbaan minder vanzelfsprekend hulpbronnen vanuit economisch, sociaal en cultureel perspectief tot hun beschikking hebben (gehad). De subsidie is bedoeld voor doorstroomprogramma’s voor leerlingen in het laatste leerjaar van het vmbo en het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs. De subsidie kan worden ingezet voor het bekostigen van:

  • onderwijstijdsverlenging (onderwijs tijdens zomerperiode of andere extra tijdsinvesteringen);
  • extra begeleiding en ondersteuning bij de overstap.

Terug naar overzicht